.

Nieuweweg 204,
6603 BV Wijchen

024 - 6417598

AUTO MEEG WIJCHEN

Op deze Auto Meeg website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Copyright © 2015 Auto Meeg All Rights Reserved.

disclaimer

Auto Meeg

Deze site is met grote zorg samengesteld doorAuto Meeg. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen.Auto Meeg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voorvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Auto Meeg staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie.Auto Meeg aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren.Auto Meeg sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze webpagina's en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik.

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.Auto Meeg kan echter niet instaan voor privacy-bescherming van de hyperlinked websites.